SEHIRCILER & MıMARLAR

M e d

multıple effect of desıgn

 

MED, yeni teknolojilerin kullanıldığı kent planlama, kentsel dönüşüm ve mimarlık başta olmak üzere kente ait tasarım çalışmalarına odaklanır.

 

Tüm Çalışmalara Göz At