Master Plan


Ayazağa Kentsel Dönüşüm

Tür
Kentsel Dönüşüm Master Planı
Yıl
2016
İşveren
Kamu
Ekip
MED - ENSpd

Dönüşüm Modeli

amaç

Ayazağa Kentsel Dönüşüm Master Planı, Sarıyer Belediyesi için hazırlanmış olup Mahalle bütününde Akıllı Kent Modeli ile tasarlanmıştır.

Mer’i İmar planından yola çıkarak geliştirilen modelde adaların birleştirilerek kamusal alanların oluşturulması kurgulanmıştır. Mevcut durumda kentsel açık alanların yer almadığı mahallede böylelikte geniş, büyük ölçekli kentsel alanlar ortaya çıkmış aynı zamanda dar sokaklar geniş caddelere, bulvarlara dönüşmüştür. Bu sayede kent içi trafik sorunu ortadan kalmış ve sağlıksız kentsel yapı stoğu da yerini lüks konutlara bırakmıştır.

Mevcut Durum & Master Plan