Silifke İmar Planı

Tür
Nazım ve Uygulama İmar Planı
Yıl
2014
İşveren
Kamu
Ekip
MED

Çalışmalar

Mersin İli, Silifke İlçesinde, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanmıştır

 

Galeri