Yeşilova İmar Planı

Yıl
2018
İşveren
Kamu
Ekip
MED

amaç

Aksaray İli Yeşilova Beldesinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanmıştır.

Planlama Alanı 1400 Ha Büyüklüktedir Ve 10.000 Kişiye Hizmet Edecek Kapasitede Planlanmıştır.

 

 

 

Galeri