Category


Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Master Planı

Dönüşüm Modeli amaç Ayazağa Kentsel Dönüşüm Master Planı, Sarıyer Belediyesi için hazırlanmış olup Mahalle bütününde Akıllı Kent Modeli ile tasarlanmıştır. Mer’i İmar planından yola çıkarak geliştirilen modelde adaların birleştirilerek kamusal alanların oluşturulması kurgulanmıştır. Mevcut durumda kentsel açık alanların yer almadığı mahallede böylelikte geniş, büyük ölçekli kentsel alanlar ortaya çıkmış aynı zamanda dar sokaklar geniş caddelere, ...

Park Visio

Concept The aim of the project was to create a desirable place to live that balances usable private space with high quality public space. The Solution Bern Twig founded MIES Studio in 2014 after a successful career with top practices in London and Amsterdam. We are a practice that focuses on delivering exceptional design with ...

Ayazağa Park

amaç Ayazağa Uygulama İmar Planının tanımış olduğu haklar ile 7201, 7204, 7205 ve 7206 ada içerisinde yerinde 181 bağımsız birim bulunan bölgenin yerinde dönüşümü hedeflenmiştir. Galeri