Category


Kentsel Dönüşüm

modern-Flat-3

amaç 1999 depremi öncesi yapılmış 3 blokta yer alan 108 bağımsız birimi araziyi en etkin biçimde kullanarak modern çağa uygun bir şekilde dönüştürerek kenti sağlıklı bir hale getirerek değer katmaktır. çözüm 1990’lı yıllarda yapılmış olan Oyak Sitesi konutlarının Sürdürülebilir Akıllı Kent konseptinde dönüşümü gerçekleştirilen Ayazağa’da dönüşüm konseptine uygun, yeşil, enerji tasarruflu, tüm sosyal tesislerinini kendi ...